Oblasť činnosti

Zváračské práce

Zabezpečujeme komplexné zváračské práce, ktoré sú vykonávané kvalifikovanými a skúsenými zváračmi, ktorí sa zúčastňujú na rôznych typoch montážnych a výrobných činností, ako napr. výstavba oceľových konštrukcií, zváranie tlakových a netlakových nádob, montáž potrubných systémov atď.

Všetci zvárači majú absolvované certifikačné skúšky podľa požiadaviek medzinárodných noriem:

Na pracovné pozície obsadzujeme zváračov s platnými certifikátmi na:

Metódy zvárania

  • 141 TIG
  • 311 autogén
  • 111 elektróda
  • 135/136 MIG/MAG